Chào mừng bạn đến nhập cư vào Canada

Thời gian liên lạc

Thứ Hai-Sat: 9.00-18.00

Gửi thư cho chúng tôi
How do I Extend My Non-immigrant Stay in Canada?

How do I Extend My Non-immigrant Stay in Canada?

Tháng Mười Hai 4, 2020BỞI Dale Carroll

Getting a non-immigration visa for Canada or any other country is a bit hard and hazardous. On the contrary, the extension of the non-immigration v

Visitor Visa Extension for Parents

Visitor Visa Extension for Parents

Tháng Mười Một 26, 2020BỞI Dale Carroll

According to many, the visitor visa extension for parents can be challenging, but it is not that challenging in reality. However, it requires many

The Process of Visitor Visa Extension During Covid-19 in Canada

The Process of Visitor Visa Extension During Covid-19 in Canada

Tháng Mười Một 26, 2020BỞI Dale Carroll

The world is facing a health crisis for the novel coronavirus Covid-19 today. Being safe and alive is the only target now. All kinds of traveling a

Visitor Visa Extension Reasons in Canada: What Should You Know

Visitor Visa Extension Reasons in Canada: What Should You Know

Tháng Mười Một 1, 2020BỞI Dale Carroll

You came to Canada to visit a friend or to see the beautiful country but got stuck because of the Corona pandemic? Or, simply you need to stay some

Visa Extension Requirements in Canada: How to Extend Visitor Visa

Visa Extension Requirements in Canada: How to Extend Visitor Visa

Tháng Mười Một 1, 2020BỞI Dale Carroll

A visitor’s stay in Canada can be extended as a visitor, student, or worker. The key to being successful is to do it with time using the corr

How to Extend a Tourist Visa in Canada?

How to Extend a Tourist Visa in Canada?

Tháng Mười 25, 2020BỞI Dale Carroll

A tourist visa is allowed for a limited period for leisure travel, with no business activities permitted. Usually, Canada allows a tourist to stay

Visa Extension Checklist in Canada

Visa Extension Checklist in Canada

Tháng Mười 20, 2020BỞI Dale Carroll

Visa Extension Checklist is a form that one has to submit along with the application form. It is given by the Immigration and Citizenship Authority

Gia hạn Visa du lịch Canada Thời gian xử lý

Gia hạn Visa du lịch Canada Thời gian xử lý

15 Tháng Mười Một, 2020BỞI Dale Carroll

Bạn có sẵn sàng nhập cảnh vào Canada bằng visa thăm thân không? Đồng thời, bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh và tận hưởng vẻ đẹp của thế giới & #821

Mẹo Gia hạn Thị thực Vợ / chồng: Gia hạn Thị thực của Bạn ở Canada

Mẹo Gia hạn Thị thực Vợ / chồng: Gia hạn Thị thực của Bạn ở Canada

Tháng Mười 10, 2020BỞI Dale Carroll

Ở lại một mình ở nước ngoài không phải là điều thú vị, vì vậy hầu hết những người nhập cư đều thích có vợ / chồng của họ đi cùng. Chắc chắn, có bạn đời của bạn sẽ cho thêm tinh thần

Làm cách nào để gia hạn Visa Canada của tôi?

Làm cách nào để gia hạn Visa Canada của tôi?

Tháng Mười 5, 2020BỞI Dale Carroll

Ngày nay, Canada đang cung cấp những người nhập cư tạm thời muốn kéo dài thời gian lưu trú tại đất nước này. Bạn cần đăng ký hồ sơ khách truy cập nếu bạn muốn

viTiếng Việt