Chào mừng bạn đến nhập cư vào Canada

Thời gian liên lạc

Thứ Hai-Sat: 9.00-18.00

Gửi thư cho chúng tôi

  Đánh giá nhập cư miễn phí

  Tìm ra các lựa chọn của bạn cho thị thực bằng cách hoàn thành một đánh giá trực tuyến miễn phí.

  Xem tất cả văn phòng và địa điểm của chúng tôi

  Montreal

  Nhập cư vào Canada
  Địa chỉ: 10 Notre-Dame St. East, Suite 200 Montreal, QC H2Y 1B7, Canada
  Điện thoại: +1 (514) 248-7777
  E-mail: info@immigrationincanada.ca

  Sê-ri

  Nhập cư vào Canada
  Địa chỉ: 2710 17 Ave SE, Tầng 4 Calgary, AB T2A 0P6 Canada
  Điện thoại: +1 (403) 237-7777
  E-mail: info@immigrationincanada.ca

  Surrey

  Nhập cư vào Canada
  Địa chỉ: 303 - 304 15127 Đại lộ 100 Vancouver Surrey, BC V3R 0N9, Canada
  Điện thoại: +1 (604) 609-7777
  E-mail: info@immigrationincanada.ca

  Vị trí văn phòng của chúng tôi

  viTiếng Việt